Άννα Κομνηνή: Η πρώτη γυναίκα ιστορικός

Αλεξιάδα, Άννα Κομνηνή

Γράφει η Σοφία Σιγάλα Στις 4 Απριλίου του 1081 γίνεται αυτοκράτορας ο Αλέξιος Α΄ ο Κομνηνός, ο οποίος αναδείχθηκε ένας από τους ικανότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Στις τέσσερις δεκαετίες διακυβέρνησης κατάφερε να παλινορθώσει το Βυζάντιο. Από τη στιγμή που ανέλαβε την αυτοκρατορία (1081) είχε να αντιμετωπίσει πολλαπλούς κινδύνους, καθώς η αυτοκρατορία απειλούνταν από τους Νορμανδούς, από τους Σελτζούκους Τούρκους, αλλά και από τους Πετσενέγους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και η Α΄ Σταυροφορία, η οποία σκοπό είχε να συνδράμει τον Αλέξιο στην προσπάθειά του να κατανικήσει τους εχθρούς του. Η ικανότητά του και…