11 Φεβρουαρίου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη

Βιβλίων Γη

Γράφει η Μαρία Σιταρίδου-Τρουλάκη Καθιερώθηκε σαν Διεθνής Ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου 2015 και τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου με το μήνυμα: «Η γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης» και την εκπλήρωση της υπόσχεσης «να μη μείνει κανείς πίσω». «Οι δεξιότητες στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την επίτευξη των “Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης”. Η παρουσία των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους…