Καιρός του σιγάν – Στη σιωπή των μοναστηριών Βόρεια Γαλλία – Καππαδοκία, Πάτρικ Λη Φέρμορ

Βιβλίων Γη

Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος Περιγραφή βιβλίου Από τα αβαεία στη βόρεια Γαλλία ως τα επιβλητικά μοναστήρια στους βράχους της Καππαδοκίας, ο Πάτρικ…

Διαβάστε περισσότερα