1821: Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τη μουσική και το τραγούδι.

Βιβλίων Γη

Γράφει η Μαρία Σιταρίδου–Τρουλάκη Η Επανάσταση του 1821 έδωσε έμπνευση στη λαϊκή παραδοσιακή μουσική και στη σύγχρονη μουσική και στιχουργική. Έννοιες όπως αγώνες, φόρος αίματος, θυσία, αγώνας, ανδρεία, τόλμη και επανάσταση αποτέλεσαν το θέμα τραγουδιών της κλεφτουριάς αλλά και σύγχρονων. Καμιά επανάσταση, ούτε στην τέχνη, ούτε στην ζωή, δεν έχει περισσότερες ελπίδες επιτυχίας, από ‘κείνη που χρησιμοποιεί για ορμητήριό της την παράδοση Οδυσσέας Ελύτης Τα ανδραγαθήματα των ηρώων της επανάστασης ήταν αγαπημένο θέμα των τραγουδιών: «Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε…