9 Ιουνίου 1944: Η σύλληψη των Εβραίων της Κέρκυρας

Βιβλίων Γη

Στα χρόνια της ιταλικής κατοχής του νησιού (1941-1943) οι Εβραίοι της Κέρκυρας δεν αντιμετώπισαν σοβαρούς διωγμούς από τους Ιταλούς κατακτητές. Τα πράγματα όμως άλλαξαν δραματικά γι’ αυτούς, από τον Σεπτέμβριο του 1943, με την κατάληψη της Κέρκυρας από τους Γερμανούς. Ακολούθησαν καταστροφές στις συναγωγές και στα νεκροταφεία της κοινότητας.