19 Ιουλίου του 1993: Στο λιμάνι της Μασσαλίας γίνεται μία σημαντική ανακάλυψη!

Βιβλίων Γη

«Γύρω στο 600 π.Χ οι Έλληνες ναυτικοί που ήρθανε από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας…
ίδρυσαν τη Μασσαλία και ακτινοβόλησαν τον πολιτισμό στη Δύση», γράφει η γαλλική επιγραφή του μνημείου.