Οι Απαράφθορες, Στέλιος Χαλκίτης

Οι Απαράφθορες, Στέλιος Χαλκίτης

Γράφει η Σοφία Σιγάλα Ως απαράφθορο ερμηνεύεται εκείνο που δε φθείρεται με την πάροδο του χρόνου, αντιστέκεται στην αλλοίωση, ο χρόνος εκμηδενίζεται στην αξία του. Ένας τέτοιος τίτλος δημιουργεί αυτόματα μια πρόκληση και μια μυσταγωγική αίσθηση, βασικούς παράγοντες για να αναζητήσει κάποιος την αφετηρία ενός τέτοιου βιβλίου και τον τρόπο που πραγματεύεται την ιστορία του ο συγγραφέας. Η εισαγωγή του μυθιστορήματος είναι μια προοικονομία που λειτουργεί σαν οδηγός και γέφυρα ανάμεσα στον αναγνώστη και την αφηγούμενη αλήθεια. Ποιες είναι οι Απαράφθορες; Μια κλειστή ομάδα γυναικών, στην Κάλυμνο, που η παρουσία…