Ιερά Πορνεία-Ιερόδουλες: Πόρνες και ιέρειες…

Βιβλίων Γη

Ιερόδουλες ονομάζονταν οι νεαρές γυναίκες που υπηρετούσαν σε ναό, αφιερωμένες στον «πάνδημο» έρωτα, στα πλαίσια της αρχαίας μαγείας που αποσκοπούσε στη γονιμοποίηση της Γης από τον Ουρανό