14 Ιουλίου 1824: Η μάχη της Άμπλιανης και η λαμπρή νίκη των Ελλήνων

Βιβλίων Γη

Ο Πανουργιάς, που ήταν τοποθετημένος μαζί με τους συμπατριώτες του στην Άμπλιανη, όταν έμαθε τα σχέδια αυτά,  κατασκεύασε  ισχυρούς προμαχώνες, τους οποίους ενίσχυσε με πολλούς κορμούς χοντρών δέντρων.