Σιμόν Ντε Μποβουάρ: Γυναίκα δε γεννιέσαι, γίνεσαι…

Βιβλίων Γη

Θα μπορούσε να έχει υπόσταση μια θεωρία που πρεσβεύει την άποψη ότι, ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνει τη συμπεριφορά και τη δυναμική σύμφωνα μόνο με την ύπαρξή του; Η συμπεριφορική αυτή μορφή έχει ως προϋπόθεση την απόλυτη κι ελεύθερη δράση του ανθρώπου, μια υπόσταση απολύτως απελευθερωμένη από νόρμες και κοινωνικούς όρους, διαμορφώνει τον άνθρωπο σαν απολύτως υπεύθυνο για την κατάσταση δράσης και αντίδρασης, αυτοκαθοριζόμενο και πλήρως ελεύθερο. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Καταδικασμένος, γιατί δεν εδημιούργησε, δεν έπλασε μόνος του τον εαυτό του κι ωστόσο ταυτόχρονα ελεύθερος, γιατί από…