Το κάστρο του Πόρτο Κάγιο

Βιβλίων Γη

Το Πόρτο Κάγιο βρίσκεται στη θέση της «Ευλίμενης Αρχαίας Ψαμαθούς», την οποία αναφέρει ο περιηγητής-ιστορικός Παυσανίας και ο Στράβων, η δε ονομασία προέρχεται από την αρχαία λέξη «ψάμαθος» που σημαίνει  «άμμος θαλασσινή» . Σήμερα οι ντόπιοι το ονοματίζουν Ψωμαθιά.